Liên hệ với chúng tôi

Mục đích của chúng tôi tại VNLOGISTICS là mang lại một kênh thông tin chính xác và đáng tin cậy, tiếp cận được độc giả cũng như đáp ứng được nhu cầu về cả thông tin lẫn cảm xúc của họ. Nếu bạn có câu hỏi về VNLOGISTICS hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách sau:

Câu hỏi chung & Trợ giúp

Với những câu hỏi chung khác về vnlogistics, vui lòng gửi email [email protected].

 Nhà quảng cáo, vui lòng liên hệ: [email protected]

Báo chí & Truyền thông

Email [email protected]

Tái bản

Nếu bạn muốn tái bản một bài viết của vnlogistics hoặc sử dụng hình ảnh của vnlogistics trên trang web hoặc ấn phẩm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] với tiêu đề “Yêu cầu tái bản” và cung cấp những thông tin sau:

  1. Bạn muốn xuất bản (những) bài viết hoặc hình ảnh nào
  2. Bạn định tái bản nội dung của chúng tôi ở đâu (nếu là trang web, vui lòng cung cấp đường dẫn)
  3. Những chi tiết khác về yêu cầu của bạn mà chúng tôi nên biết