Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Đăng nhập vào cộng động của chúng tôi để đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của mọi người và kết nối với những người khác.

Forgot Password

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết và sẽ tạo một mật khẩu mới qua email.


Sorry, you do not have permission to ask a question, You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

VNLOGISTICS Latest Articles

Link tra cứu thông tin C/O mẫu E

Link tra cứu thông tin C/O mẫu E

C/O mẫu E (c/o form E) là giấy chứng nhận được áp dụng cho các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường ASEAN và được ưu đãi thuế theo Hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). Việc tra cứu thông tin C/O mẫu E liên tục giúp hỗ trợ việc khai báo hải quan một cách nhanh chóng nhất.

Theo các công văn số 4870/TCHQ-GSQL và 5057/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, mẫu CO Form E hợp lệ chỉ được cấp bởi phòng cấp C/O Form E của CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade – Trung Quốc Hội đồng xúc tiến Thương mại quốc tế) hoặc 01 trong 42 phòng cấp của Hải quan địa phương Trung Quốc. 

Có 2 trang chuyên dùng để tra cứu c/o mẫu E

Tra cứu tại trang được cấp bởi hải quan trung quốc

Link website truy cập: http://origin.customs.gov.cn/ 

Website tra cứu c/o mẫu E do hải quan trung quốc cấp
Website tra cứu c/o mẫu E do hải quan trung quốc cấp

Kích chuột vào tab Certificate Info Search và điền đầy đủ các thông tin:

  • Mục Certificate No.: nhập số Reference No. trên C/O form E của bạn 
  • Mục Invoice No.: nhập số invoice trên C/O form E

Tra cứu tại trang hội đồng xuất tiến thương mại trung quốc

Link website truy cập: http://check.ccpiteco.net/ 

Website tra cứu c/o mẫu E do hồi đồng xúc tiến thương mại trung quốc cấp
Website tra cứu c/o mẫu E do hồi đồng xúc tiến thương mại trung quốc cấp

Thực hiện điền các thông tin và website

  • Mục CO Certificate No (申请号):điền vào số Certificate No. 
  • Mục CO Serial No (印刷号): điền vào 11 số cuối  
  • Mục Security Code (验证码):điền vào verification code 

Trang web sẽ trả về kết quả trả bao gồm những thông tin sau: Exporter (出口商), Invoice No (发票号), Country (目的国), HS Code (税则号) , Authorized by(签证人名称), Issue date(签证日期). 

You must login to add a comment.